รายงานปัญหาผ่าน Sitearound Application หรือ Desktop
ก็สามารถแจ้งทีมซ่อมบำรุงของคุณโดยอัตโนมัติ

รายงานปัญหาผ่าน Sitearound Application หรือ Desktop ก็สามารถแจ้งทีมซ่อมบำรุงของคุณโดยอัตโนมัติ

Cost Reductions

ลดค่าใช้จ่ายด้วยรายงานสรุปผล ที่ทำให้ค้นหาสาเหตุและหาวิธีป้องกัน ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นและช่วยประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้แม่นยำขึ้น

One-Stop-Service

รวบรวมทุก Features ที่จำเป็นในการบริหารอาคารไว้ในที่เดียว ทั้งยังเรียกดูข้อมูลและสั่งการได้ผ่านหน้าจอเดียว เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน

Workflow Improvement

เพิ่มประสิทธิภาพของงาน ด้วย Sitearound ในการบริหารงานซ่อมบำรุง ลดระยะเวลาในการทำงาน และเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับทีมงาน

Customized Submission Form

ปรับแต่งหัวข้อของใบแจ้งซ่อมได้ต้องการ มีประเภทหัวข้อให้เลือกทั้งรูปแบบข้อความ ตัวเลข ถ่ายรูป แนบไฟล์และตัวเลือก เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถปรับแต่งฟอร์มได้ตามความต้องการ

QR Code Scanning

QR Code ช่วยให้ส่งใบแจ้งซ่อมผ่านอุปกรณ์มือถือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งแนบรูปหรือไฟล์ผ่านใบแจ้งซ่อมได้ QR Code ยังสามารถใช้กับอะไหล่เพื่อเข้าดูข้อมูลของอะไหล่ได้

Status Tracking

ติดตามสถานะของใบงานได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าจอสรุปงาน พร้อมทั้งตัวกรองที่หลากหลายช่วยให้เลือกดูข้อมูลได้แม่นยำตามความต้องการ

Customized Submission Form

ปรับแต่งหัวข้อของใบแจ้งซ่อมได้ต้องการ มีประเภทหัวข้อให้เลือกทั้งรูปแบบข้อความ ตัวเลข ถ่ายรูป แนบไฟล์และตัวเลือก เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถปรับแต่งฟอร์มได้ตามความต้องการ

QR Code Scanning

QR Code ช่วยให้ส่งใบแจ้งซ่อมผ่านอุปกรณ์มือถือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งแนบรูปหรือไฟล์ผ่านใบแจ้งซ่อมได้ QR Code ยังสามารถใช้กับอะไหล่เพื่อเข้าดูข้อมูลของอะไหล่ได้

Status Tracking

ติดตามสถานะของใบงานได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าจอสรุปงาน พร้อมทั้งตัวกรองที่หลากหลายช่วยให้เลือกดูข้อมูลได้แม่นยำ ตามความต้องการ

Have a project in mind?

Manage All Your Maintenance Needs On One Platform.

How Our Solutions Work.

Building Management

จัดการบริหารอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับผู้เช่าอาคารได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการแจ้งซ่อมผ่าน QR Code การบันทึกใบงานผ่านมือถือและแดชบอร์ด ที่ช่วยให้ติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำ

Manufacturing

เพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ด้วยระบบการวางแผนงาน PM พร้อมระบบคลังอะไหล่ที่ช่วยสำรองอะไหล่ สำหรับการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Engineering Service

ติดตามแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยแดชบอร์ดสรุปงาน สามารถบันทึกงาน อย่างรวดเร็วผ่านมือถือช่วยให้การทำงาน สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมมีระบบบันทึกชั่วโมงการทำงาน และค่าใช้จ่ายของแต่ละใบงาน

News & Resources