ด้วยความสามารถของ Sitearound FM
ที่สามารถประยุกต์ใช้กับหลากหลายอุตสาหกรรม

ด้วยความสามารถของ Sitearound FM ที่สามารถประยุกต์ใช้กับหลากหลายอุตสาหกรรม

Cost Reductions

ลดค่าใช้จ่ายด้วยรายงานสรุปผล ที่ทำให้ค้นหาสาเหตุและหาวิธีป้องกัน ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นและช่วยประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้แม่นยำขึ้น

One-Stop-Service

รวบรวมทุก Features ที่จำเป็นในการบริหารอาคารไว้ในที่เดียว ทั้งยังเรียกดูข้อมูลและสั่งการได้ผ่านหน้าจอเดียว เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน

Workflow Improvement

เพิ่มประสิทธิภาพของงาน ด้วย Sitearound ในการบริหารงานซ่อมบำรุง ลดระยะเวลาในการทำงาน และเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับทีมงาน

Solutions ที่หลากหลาย
สามารถเข้าถึงทุกรูปแบบองค์กรได้ไม่จำกัด

Manufacturing

เพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง ด้วยการติดตามสถานะและบันทึกใบงานผ่าน มือถือช่วยลดการเกิด Breakdown และค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมบำรุง

Warehouse

ตรวจสอบสถานะการใช้งานและซ่อมบำรุง ได้อย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานอุปกรณ์และลดค่าใช้จ่ายด้วยการวางแผน Preventive Maintenance

Building

ระบบแจ้งซ่อมช่วยให้สื่อสารกับผู้เช่าอาคารได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมระบบการติดตามสถานะและการทำ Preventive Maintenance

Hospital

ระบบช่วยวางแผนงานซ่อมบำรุงและติดตาม สถานะการทำงาน มาพร้อมกับระบบการ จัดการทรัพย์สินสำหรับเก็บข้อมูลและประวัติ การซ่อมบำรุง

Construction

ติดตามสถานะการใช้งานและการซ่อมบำรุง ของอุปกรณ์ในงานก่อสร้างผ่านมือถือ ได้แบบเรียลไทม์ ระบบจัดการอะไหล่ช่วยให้จัดการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Logistics

การวางแผน Preventive Maintenance ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง และยืดอายุการใช้งานพาหนะขนส่งรวมถึงตัวสินค้า ให้คงประสิทธิภาพให้ดีที่สุด

Have a project in mind?

Manage All Your Maintenance Needs On One Platform.

News & Resources