เข้าถึงการบริหารทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ต่างๆ
ด้วย Features ในการช่วยจัดการ Assets ของคุณ

เข้าถึงการบริหารทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วย Features ในการช่วยจัดการ Assets ของคุณ

Cost Reductions

ลดค่าใช้จ่ายด้วยรายงานสรุปผล ที่ทำให้ค้นหาสาเหตุและหาวิธีป้องกัน ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นและช่วยประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้แม่นยำขึ้น

One-Stop-Service

รวบรวมทุก Features ที่จำเป็นในการบริหารอาคารไว้ในที่เดียว ทั้งยังเรียกดูข้อมูลและสั่งการได้ผ่านหน้าจอเดียว เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน

Workflow Improvement

เพิ่มประสิทธิภาพของงาน ด้วย Sitearound ในการบริหารงานซ่อมบำรุง ลดระยะเวลาในการทำงาน และเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับทีมงาน

Asset Management

ฐานข้อมูลทรัพย์สินช่วยให้ติดตามสถานะและประวัติการซ่อมบำรุง รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย การบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน Run time, MTBF, MTTR ของเครื่องจักรแต่ละรายการได้

Asset QR Code

ระบบ QR Code ของทรัพย์สินช่วยให้สร้างใบแจ้งซ่อมผ่านมือถือได้อย่างรวดเร็วและไม่จำเป็นต้อง log in เข้าสู่ระบบสามารถแนบรูปภาพและคำอธิบายปัญหาลงในใบแจ้งซ่อมได้และทีมซ่อมบำรุงจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

Maintenance History

Sitearound บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงและสถานะใบงานของทรัพย์สินไว้ตลอดเวลา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละใบงานและจำนวนอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง ช่วยให้เรียกดูข้อมูลที่ทำการบันทึกไว้ได้ผ่านทางทั้งอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป

Asset Management

ฐานข้อมูลทรัพย์สินช่วยให้ติดตามสถานะและประวัติการซ่อมบำรุง รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย การบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน Run time, MTBF, MTTR ของเครื่องจักรแต่ละรายการได้

Asset QR Code

ระบบ QR Code ของทรัพย์สินช่วยให้สร้างใบแจ้งซ่อมผ่านมือถือได้อย่างรวดเร็วและไม่จำเป็นต้อง log in เข้าสู่ระบบสามารถแนบรูปภาพและคำอธิบายปัญหาลงในใบแจ้งซ่อมได้และทีมซ่อมบำรุงจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

Maintenance History

Sitearound บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงและสถานะใบงานของทรัพย์สินไว้ตลอดเวลา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละใบงานและจำนวนอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง ช่วยให้เรียกดูข้อมูลที่ทำการบันทึกไว้ได้ผ่านทางทั้งอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป

Unlimited Assets

ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการทรัพย์สินได้โดยไม่จำกัดจำนวนข้อมูลและสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลลงในรายการทรัพย์สินได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประเภทข้อความ ตัวเลข รูปภาพ หรือไฟล์เอกสาร

Maintenance
Performance Record

แดชบอร์ดของ Sitearound ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะใบงาน ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงาน MTBF, MTTR ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสามารถดูข้อมูลได้ทั้งบนอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป

Unlimited Assets

ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการทรัพย์สินได้โดยไม่จำกัดจำนวนข้อมูลและสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลลงในรายการทรัพย์สินได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประเภทข้อความ ตัวเลข รูปภาพ หรือไฟล์เอกสาร

Maintenance
Performance Record

แดชบอร์ดของ Sitearound ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะใบงาน ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงาน MTBF, MTTR ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสามารถดูข้อมูลได้ทั้งบนอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป

Have a project in mind?

Manage All Your Maintenance Needs On One Platform.

How Our Solutions Work.

Building Management

จัดการบริหารอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับผู้เช่าอาคารได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการแจ้งซ่อมผ่าน QR Code การบันทึกใบงานผ่านมือถือและแดชบอร์ด ที่ช่วยให้ติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำ

Manufacturing

เพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ด้วยระบบการวางแผนงาน PM พร้อมระบบคลังอะไหล่ที่ช่วยสำรองอะไหล่ สำหรับการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Engineering Service

ติดตามแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยแดชบอร์ดสรุปงาน สามารถบันทึกงาน อย่างรวดเร็วผ่านมือถือช่วยให้การทำงาน สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมมีระบบบันทึกชั่วโมงการทำงาน และค่าใช้จ่ายของแต่ละใบงาน

News & Resources