แจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงทีตาม Conditions ของ Assets
แบบ Real-time ผ่าน IoT Technology ที่ล้ำสมัย

แจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงทีตาม Conditions ของ Assets แบบ Real-time ผ่าน IoT Technology ที่ล้ำสมัย

Cost Reductions

ลดค่าใช้จ่ายด้วยรายงานสรุปผล ที่ทำให้ค้นหาสาเหตุและหาวิธีป้องกัน ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นและช่วยประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้แม่นยำขึ้น

One-Stop-Service

รวบรวมทุก Features ที่จำเป็นในการบริหารอาคารไว้ในที่เดียว ทั้งยังเรียกดูข้อมูลและสั่งการได้ผ่านหน้าจอเดียว เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน

Workflow Improvement

เพิ่มประสิทธิภาพของงาน ด้วย Sitearound ในการบริหารงานซ่อมบำรุง ลดระยะเวลาในการทำงาน และเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับทีมงาน

Condition-based Maintenance

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์จากตรวจสอบอาการต่าง ๆ ของเครื่องจักร เช่น ความร้อน การสั่นสะเทือน เสียง กลิ่น เป็นต้น บน Sitearound FM เพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงที

IoT Technology

Sitearound FM มาพร้อมกับ IoT Technology ที่หลากหลายครอบคลุมทุกประเภทของการดูแลรักษาเครื่องจักรรวมถึง Assets ที่สำคัญต่างๆ

Applicable Areas

Condition-based Maintenance สามารถนำมาใช้ได้กับทุกๆ Areas ในการบริหารและซ่อมบำรุง Facility ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องจักร ปั๊มน้ำ ปั๊มแก๊ส ระบบการผลิตสินค้า ระบบ Solar Cell ระบบบำบัดน้ำเสีย ลิฟท์ บรรไดเลื่อน ห้องน้ำ และอื่นๆ

Condition-based Maintenance

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์จากตรวจสอบอาการต่าง ๆ ของเครื่องจักร เช่น ความร้อน การสั่นสะเทือน เสียง กลิ่น เป็นต้น บน Sitearound FM เพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงที สูง

IoT Technology

Sitearound FM มาพร้อมกับ IoT Technology ที่หลากหลายครอบคลุมทุกประเภทของการดูแลรักษาเครื่องจักรรวมถึง Assets ที่สำคัญต่างๆ

Applicable Areas

Condition-based Maintenance สามารถนำมาใช้ได้กับทุกๆ Areas ในการบริหารและซ่อมบำรุง Facility ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องจักร ปั๊มน้ำ ปั๊มแก๊ส ระบบการผลิตสินค้า ระบบ Solar Cell ระบบบำบัดน้ำเสีย ลิฟท์ บรรไดเลื่อน ห้องน้ำ และอื่นๆ

Have a project in mind?

Manage All Your Maintenance Needs On One Platform.

How Our Solutions Work.

Building Management

จัดการบริหารอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับผู้เช่าอาคารได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการแจ้งซ่อมผ่าน QR Code การบันทึกใบงานผ่านมือถือและแดชบอร์ด ที่ช่วยให้ติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำ

Manufacturing

เพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ด้วยระบบการวางแผนงาน PM พร้อมระบบคลังอะไหล่ที่ช่วยสำรองอะไหล่ สำหรับการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Engineering Service

ติดตามแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยแดชบอร์ดสรุปงาน สามารถบันทึกงาน อย่างรวดเร็วผ่านมือถือช่วยให้การทำงาน สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมมีระบบบันทึกชั่วโมงการทำงาน และค่าใช้จ่ายของแต่ละใบงาน

News & Resources