ช่วยจัดสรรงานที่เหมาะสมหรือทำการ PM
แบบ Schedule-based Maintenance

ช่วยจัดสรรงานที่เหมาะสมหรือทำการ PM แบบ Schedule-based Maintenance

Cost Reductions

ลดค่าใช้จ่ายด้วยรายงานสรุปผล ที่ทำให้ค้นหาสาเหตุและหาวิธีป้องกัน ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นและช่วยประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้แม่นยำขึ้น

One-Stop-Service

รวบรวมทุก Features ที่จำเป็นในการบริหารอาคารไว้ในที่เดียว ทั้งยังเรียกดูข้อมูลและสั่งการได้ผ่านหน้าจอเดียว เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน

Workflow Improvement

เพิ่มประสิทธิภาพของงาน ด้วย Sitearound ในการบริหารงานซ่อมบำรุง ลดระยะเวลาในการทำงาน และเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับทีมงาน

Preventive Maintenance Schedule

ระบบการวางแผนการซ่อมบำรุงช่วยสร้างใบงานให้โดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดแผนได้ตามช่วงเวลา ตั้งค่ารายละเอียดและขั้นตอน การทำงานได้อย่างอิสระ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ ในทุกรูปแบบ อย่างมีประสิทธิภาพ

Schedule-based Maintenance

สามารถกำหนดวันเวลาและความถี่ในการทำ Preventive Maintenance ได้แบบหลากหลาย ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ

Customized Templates

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการทำงานและการขออนุมัติจบงานได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อกำหนด ในเรื่องจำนวนแบบฟอร์มหรือจำนวนขั้นตอนในการทำงาน

Preventive Maintenance Schedule

ระบบการวางแผนการซ่อมบำรุงช่วยสร้างใบงานให้โดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดแผนได้ตามช่วงเวลา ตั้งค่ารายละเอียดและขั้นตอน การทำงานได้อย่างอิสระ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ ในทุกรูปแบบ อย่างมีประสิทธิภาพ

Schedule-based Maintenance

สามารถกำหนดวันเวลาและความถี่ในการทำ Preventive Maintenance ได้แบบหลากหลาย ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ

Customized Templates

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการทำงานและการขออนุมัติจบงานได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อกำหนด ในเรื่องจำนวนแบบฟอร์มหรือจำนวนขั้นตอนในการทำงาน

Have a project in mind?

Manage All Your Maintenance Needs On One Platform.

How Our Solutions Work.

Building Management

จัดการบริหารอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับผู้เช่าอาคารได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการแจ้งซ่อมผ่าน QR Code การบันทึกใบงานผ่านมือถือและแดชบอร์ด ที่ช่วยให้ติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำ

Manufacturing

เพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ด้วยระบบการวางแผนงาน PM พร้อมระบบคลังอะไหล่ที่ช่วยสำรองอะไหล่ สำหรับการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Engineering Service

ติดตามแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยแดชบอร์ดสรุปงาน สามารถบันทึกงาน อย่างรวดเร็วผ่านมือถือช่วยให้การทำงาน สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมมีระบบบันทึกชั่วโมงการทำงาน และค่าใช้จ่ายของแต่ละใบงาน

News & Resources