เลือก Package ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ด้วย Features ที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน

เลือก Package ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
ด้วย Features ที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน

Free Package

แพ็คเกจสำหรับเริ่มต้นธุรกิจ ช่วยให้การบริหารงานง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สร้างรูปแบบการทำงาน ให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

Free

Contact Us
Premium Package

แพ็คเกจสำหรับธุรกิจหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเป็นผู้นำ ช่วยให้การบริหารงานมีความรวดเร็ว ลดความซับซ้อนของงาน เพิ่มความน่าเชื่อถือ สู่ความเป็นผู้นำในด้านธุรกิจ

Call Us

Contact Us

Features ที่เหมาะกับธุรกิจ
ของคุณมากที่สุด

Have a project in mind?

Manage All Your Maintenance Needs On One Platform.

How Our Solutions Work.

Building Management

จัดการบริหารอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับผู้เช่าอาคารได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการแจ้งซ่อมผ่าน QR Code การบันทึกใบงานผ่านมือถือและแดชบอร์ด ที่ช่วยให้ติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำ

Manufacturing

เพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น  ด้วยระบบการวางแผนงาน PM พร้อมระบบคลังอะไหล่ที่ช่วยสำรองอะไหล่ สำหรับการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Engineering Service

ติดตามแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยแดชบอร์ดสรุปงาน สามารถบันทึกงาน อย่างรวดเร็วผ่านมือถือช่วยให้การทำงาน สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมมีระบบบันทึกชั่วโมงการทำงาน และค่าใช้จ่ายของแต่ละใบงาน

News & Resources